Co účastí na kurzu ve Zlíně získáte:

 • ujasníte si podnikatelský nápad
 • zformulujete si podnikatelský záměr
 • zpracujete si marketingový mix (produkt, cena, distribuce, propagace)
 • spočítáte si vše potřebné
 • ověříte si, zda je podnikatelský nápad životaschopný
 • a taky se osobně seznámíte s dalšími účastnicemi/maminkami/podnikatelkami, které se mohou stát vašimi zákaznicemi, kamarádkami, obchodními partnerkami 😉

Témata jednotlivých setkání:

1. setkání: úvod – potenciál vás jako podnikatelky a potenciál vašeho nápadu, produkt (co máte v plánu prodávat)

2. setkání: segmentace trhu, zákazníci (komu a kde budete prodávat)

3. setkání: cenotvorba (za kolik budete prodávat, počáteční vs. fixní vs. variabilní náklady, roční a měsíční cash flow)

4. setkání: propagace (komunikační mix: reklama, public relations, osobní prodej, přímý marketing, podpora prodeje), závěr

Jak to bude probíhat

 • pokud vás kurz zaujal, rezervujte si místo (a případně si vyberte termín, pokud je v nabídce více běhů) a zaplaťte zálohovou fakturu, kterou obdržíte na email zadaný při rezervaci místa – po zaplacení obdržíte doklad a místo máte závazně rezervováno (účast můžete zrušit nejpozději týden před zahájením kurzu a platba vám bude vrácena v plné výši; v případě zrušení účasti méně jak 7 dní před zahájením kurzu, je účtován storno poplatek ve výši 100%)
 • kurz bude probíhat v Naší Dílně ve Zlíně (budova Drofa, Zálešná 4057, Zlín)
 • kurz probíhá vždy od 9:00 do 11:00 (příchod možný od 8:30)
 • není problém přijít s dětmi: na místě je k dispozici hrací podložka na zem, hračky, pastelky, papíry apod.
 • každé setkání trvá 2 hod, jeho obsahem je prezentace na dané téma, diskuze nad konkrétními příklady, zodpovídání dotazů, rady a tipy šité na míru účastnicím – z tohoto důvodu je kapacita omezená na max 6 účastnic (minimální počet účastníků pro spuštění kurzu je 4)
 • témata jsou velmi obsáhlá, my si je představíme a probereme, ale hlavní práce bude na vás: vše promýšlet, aplikovat na své podnikání, plnit „úkoly“

Co potřebujete

 • být včas na místě 😉
 • chuť pracovat na sobě i na svém nápadu – z každého setkání si odnesete úkoly, na kterých budete pracovat a promýšlet je (úkoly jsou samozřejmě nepovinné, zpracováváte je pro sebe, ne pro lektorku)

Kdo se vám bude věnovat? 

Mgr. et Mgr. Zdenka Barošová, máma a podnikatelka, zakladatelka Klubu podnikatelek ze Zlínska.

Podnikatelkám, jejich příběhům, plánům a strategiím se věnuje téměř 10 let. Od r. 2012 lektorovala ve společnosti Počítačová služba s.r.o. rekvalifikační kurzy Základy podnikání, v rámci kterých přednášela témata Obchodní komunikace, Obchodní etiketa, Time management, Základy marketingu, Marketing na sociálních sítích, Nové trendy v marketingu, Jak zpracovat podnikatelský záměr.

Před nástupem na mateřskou a posléze rodičovskou dovolenou pomohla se zpracováním desítek podnikatelských záměrů a proškolila stovky lidí ve Zlínském a Olomouckém kraji. Po skončení rodičovské dovolené už se do práce nevrátila a zatím pokračuje v činnostech, kterým se věnovala i během péče o dítě: vlastnímu podnikání, ve kterém působí jako konzultant společenské odpovědnosti a rozvoji Klubu podnikatelek, kde organizuje vzdělávací akce, poskytuje individuální konzultace a vytváří prostor pro setkávání podnikatelek regionu.